Reportar esta app

Descripción

T.C. Sağlık Bakanlığı HealthPass Mobil Uygulaması

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti coğrafi bölgesinde yaşayan vatandaşları için geliştirilen HealthPass Mobil Uygulaması; aşı, test ve bağışıklık sertifikalarınızı uluslararası standartlarda saklayabileceğiniz ve seyahat esnasında kolaylıkla kullanabileceğiniz bir uygulamadır. e-Nabız uygulaması üzerinden aşı, test ve bağışıklık bilgilerinizi HealthPass uygulamasına aktarıp sertifikaya dönüştürebilir, ürettiğiniz sertifikaları telefonunuz üzerinde güvenli şekilde saklayabilirsiniz.

HealthPass uygulaması, uluslararası seyahatin hızlı ve güvenilir şekilde ilerlemesi ve ülkeler arası pandemi ile mücadeledeki iş birliklerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. Avrupa Birliği tarafından yayınlanan Digital Green Certificate standardı ile uyumludur. Test, aşı, bağışıklık verilerinin laboratuvarlar, denetleyiciler ve yolcular arasındaki güvenli akışını yönetmeyi ve doğrulamayı hedeflemektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi
1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
HealthPass mobil uygulamasında işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu T.C. Sağlık Bakanlığı’dır.
Health Pass Uygulaması’ndaki kişisel verileriniz hiçbir şekilde arka planda kaydedilmemekte olup kimlik, iletişim, sağlık, işlem güvenliği ve kamera verileriniz; Avrupa Birliği’nin üye ülkeleri arasında geçişlerde sağlık bilgilerinin bulunduğu sertifikanın gösterilmesi ve kişilerin kurallara uyması koşullarıyla PCR test ve karantina gibi önlemlerden muaf tutulması amacıyla, Avrupa Birliği’nin 17 Mart 2021 tarihinde yayımladığı “Digital Green Certificate” uygulamasının çalışır hale getirilmesi ve “Sağlık Pasaport Sistemi”nin oluşturulması ile kişilerin seyahat edecekleri havayolları ve ülke makamları ile verilerini paylaşabilmesinin sağlanması amacıyla kullanılacaktır.
Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 28 inci maddesinin ilk fıkrasında yer alan muafiyet halleri saklı kalmak üzere, üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır.

2. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Health Pass Uygulaması’na Dijital Sağlık Sertifikanızı okutmanız halinde kişisel verileriniz tamamen otomatik yollarla (bu uygulama aracılığı ile) elde edilmekte olup kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı, KVK Kanunu’nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve (ç) bendi uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ile 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis; tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

3. İlgili Kişilerin Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru
Health Pass Uygulaması Kullanıcıları KVK Kanunu’nun 11 inci maddesinde düzenlenen haklarını, KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Bakanlığa başvurmak suretiyle kullanabilir.

Sağlıklı günler dileriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.