Gizlilik politikası

Aşağıdaki veri koruma beyannamesi ile size hangi kişisel verilerinizin (bundan böyle “veri” olarak da anılacaktır) ne amaçla ve ne ölçüde işlediğimizi bildirmek isteriz. Veri koruma beyanı, hem hizmetlerimizin sağlanması bağlamında hem de özellikle web sitelerimizde, mobil uygulamalarda ve sosyal medya profillerimiz gibi (bundan sonra topluca “çevrimiçi teklif” olarak anılacaktır) harici çevrimiçi sunumlar dahilinde yürüttüğümüz tüm kişisel verilerin işlenmesi için geçerlidir. ).

Kullanılan terimler cinsiyete özgü değildir.

31 Aralık 2019 itibariyle

içindekiler

sorumlu

Baskı : info@uygulamaindir.gen.tr

İşleme genel bakış

Aşağıdaki genel bakış, işlenen veri türlerini ve bunların işlenme amaçlarını özetlemekte ve veri konularını ifade etmektedir.

İşlenen veri türleri

 • Envanter verileri (örneğin, adlar, adresler).

 • İçerik verileri (örneğin metin girişi, fotoğraflar, videolar).

 • İletişim bilgileri (ör. E-posta, telefon numaraları).

 • Meta / iletişim verileri (örneğin, cihaz bilgisi, IP adresleri).

 • Kullanım verileri (ör. Ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri).

Veri konularının kategorileri

 • İlgili taraflar.

 • Haberleşme ortak.

 • Kullanıcılar (örneğin, web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmet kullanıcıları).

İşleme amaçları

 • Ziyaret Eylem değerlendirme.

 • İlgi alanına dayalı ve davranışsal pazarlama.

 • İletişim istekleri ve iletişim.

 • Dönüşüm ölçümü (pazarlama önlemlerinin etkinliğinin ölçümü).

 • Profil oluşturma (kullanıcı profilleri oluşturma).

 • Yeniden Pazarlama.

 • Menzil ölçümü (örneğin erişim istatistikleri, geri dönen ziyaretçilerin tespiti).

 • İzleme (örneğin ilgi alanına dayalı / davranışsal profilleme, çerezlerin kullanımı).

 

İlgili yasal bazlar

Aşağıda, Genel Verileri Koruma Yönetmeliği’nin (GDPR) yasal dayanağını, kişisel verileri işlediğimiz şekilde paylaşıyoruz. Lütfen, GSYİH hükümlerine ek olarak, sizin veya ikamet ettiğiniz ülkedeki ve ikametgahınızdaki ulusal veri koruma şartlarının geçerli olabileceğini unutmayın.

 • Onay (Madde 6 Para. 1 S. 1 Bir GDPR yakma)  – Veriler, kişisel verilerinin belirli bir amaç ya da belirli amaçlar için işlenmesine izin vermişlerdir .

 • Sözleşmenin  yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi soruşturmalar (Madde 6 Para. 1 S. 1 lit. GDPR) – Veri konusunun taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya veri konusunun talebi üzerine sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için işleme ihtiyaç vardır. yapılır.

 • Meşru menfaatler (Madde 6 Para. 1 S. 1 litre. GDPR)  – Kişisel verileri koruyan verinin çıkarları veya temel hak ve özgürlükleri dışında işlem, sorumlu kişinin veya bir üçüncü tarafın meşru menfaatlerini korumak için gereklidir. Veri gerektirir, daha ağır basar.

güvenlik önlemleri

Tekniğin durumu, uygulama maliyetleri ve işleyiş şekli, kapsamı, işleyiş koşulları ve amaçlarının yanı sıra farklı oluşum olasılıkları ve gerçek kişilerin hak ve özgürlüklerine yönelik tehdidin ölçüsünü de dikkate alarak yasal gerekliliklere uygun olarak uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alırız. Riske uygun bir koruma seviyesi sağlamak.

Önlemler, özellikle, verilere fiziksel ve elektronik erişimi, kullanılabilirliği, girişi, aktarımı, kullanılabilirliği ve bunların ayrılmasını koruyarak, fiziksel ve elektronik erişimi kontrol ederek verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlamayı içerir. Ayrıca, veri konu haklarının kullanılmasını, verilerin silinmesini ve verilere yönelik riske tepkilerini garanti eden prosedürler oluşturduk. Teknoloji tasarımı ve veri koruma dostu varsayılan ayarlar aracılığıyla veri koruma ilkesine uygun donanım, yazılım ve süreçler geliştirirken veya seçerken kişisel verilerin korunmasını da göz önünde bulunduruyoruz.

Kişisel verilerin iletilmesi ve açıklanması

Kişisel verileri işlememizin bir parçası olarak, verilerin diğer kurumlara, şirketlere, yasal olarak bağımsız organizasyonel birimlere veya kişilere iletilmesi veya bu kişilere açıklanması olabilir. Bu verilerin alıcıları, örneğin, ödeme işlemleri bağlamındaki ödeme kurumlarını, BT görevleri ile görevlendirilmiş servis sağlayıcıları veya bir web sitesine entegre edilmiş servis sağlayıcıları ve içeriği içerebilir. Böyle bir durumda, yasal gereklilikleri yerine getirir ve özellikle verilerinizi verilerinizin alıcılarıyla korumayı sağlayan ilgili sözleşmeleri veya anlaşmaları yaparız.

Üçüncü ülkelerde veri işleme

Verileri üçüncü bir ülkede (örneğin, Avrupa Birliği (AB) dışında, Avrupa Ekonomik Bölgesi (AÇA) dışında işlersek veya üçüncü taraf hizmetlerinin kullanımının bir parçası olarak işleme veya verilerin başkalarına, kurumlara veya şirketlere açıklanması veya iletilmesi. gerçekleşir, bu sadece yasal gerekliliklere uygun olarak gerçekleşir.

Onay veya sözleşmeyle veya yasal olarak gerekli iletimi ifade etmek kaydıyla, verileri yalnızca “Gizlilik Kalkanı” kapsamında sertifikalandırılmış ABD işlemcilerinin ait olduğu veya sözleşmeye bağlı bir yükümlülük gibi özel garantiler temelinde, tanınmış bir veri koruma seviyesine sahip üçüncü ülkelerde işleme koyarız. AB Komisyonunun standart koruma maddeleri olarak adlandırılan süreç, sertifikaların varlığı veya iç veri koruma düzenlemelerinin bağlayıcı olması (Madde 44 ila 49 GDPR, AB Komisyonunun bilgi sayfası:  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data) -koruma / uluslararası boyut-veri koruma_de  ).

Çerezlerin kullanımı

Çerezler, ziyaret edilen web sitelerinden veya etki alanlarından veri içeren metin dosyalarıdır ve kullanıcının bilgisayarındaki bir tarayıcı tarafından kaydedilir. Çerez, öncelikle bir çevrimiçi teklifi ziyaret ederken veya sonrasında bir kullanıcıyla ilgili bilgileri depolamak için kullanılır. Saklanan bilgiler, örneğin bir web sitesindeki dil ayarlarını, giriş durumunu, alışveriş sepetini veya bir videonun görüntülendiği noktayı içerebilir. Çerezler terimi aynı zamanda çerezlerle aynı işlevleri yerine getiren başka teknolojiler de içerir (örneğin, kullanıcı bilgileri “kullanıcı kimlikleri” olarak da bilinen sahte çevrimiçi tanımlayıcılar kullanılarak kaydedilmişse)

Aşağıdaki çerez türleri ve işlevler arasında bir ayrım yapılır:

 • Geçici çerezler (ayrıca: oturum veya oturum çerezleri):  Geçici çerezler, bir kullanıcı çevrimiçi bir teklif bırakıp tarayıcısını kapattıktan sonra en geç silinir.
 • Kalıcı çerezler:  Kalıcı çerezler tarayıcı kapatıldıktan sonra bile kaydedilmiş olarak kalır. Örneğin, oturum açma durumu kaydedilebilir veya kullanıcı bir web sitesini tekrar ziyaret ettiğinde tercih edilen içerik doğrudan görüntülenebilir. Aynı şekilde, menzil ölçümü veya pazarlama amacıyla kullanılan kullanıcıların çıkarları da böyle bir çerezde saklanabilir.
 • Birinci taraf çerezleri:  Birinci taraf çerezlerini kendimiz ayarladık.
 • Üçüncü taraf çerezleri (ayrıca: üçüncü taraf çerezleri) : Üçüncü taraf çerezleri, kullanıcı bilgilerini işlemek için çoğunlukla reklamverenler (üçüncü taraflar olarak adlandırılır) tarafından kullanılır.
 • Gerekli (ayrıca: temel veya kesinlikle gerekli) çerezler:  Bir web sitesinin çalışması için çerezler gerekli olabilir (örneğin, girişleri veya diğer kullanıcı girişlerini kaydetmek veya güvenlik nedeniyle).
 • İstatistikler, pazarlama ve kişiselleştirme çerezleri : Ayrıca çerezler genel olarak menzil ölçümü kapsamında ve bir kullanıcının veya onun davranışlarının (örneğin, belirli içerikleri görüntüleme, işlevlerin kullanımı vb.) Bir kullanıcı profilindeki bireysel web sitelerinde çıkarları olduğunda da kullanılır. kaydedilmiş. Bu tür profiller, kullanıcılara, örneğin potansiyel çıkarlarına karşılık gelen içeriği göstermek için kullanılır. Bu süreç aynı zamanda “izleme”, yani kullanıcıların potansiyel çıkarlarını takip etme olarak da adlandırılır. , Tanımlama bilgileri veya “izleme” teknolojilerini kullanırsak, veri koruma bildirimimizde veya onay almanın bir parçası olarak sizi ayrıca bilgilendiririz.

Hukuki dayanaklara ilişkin notlar: Kişisel bilgilerinizi çerezler yardımıyla işlediğimiz yasal dayanak  sizden onayınızı isteyip istemediğimize bağlıdır. Bu durumda ve çerezlerin kullanılmasına izin veriyorsanız, verilerinizin işlenmesi için yasal dayanak beyan edildi. Aksi takdirde, çerezler kullanılarak işlenen veriler meşru çıkarlarımız temelinde (örneğin çevrimiçi tekliflerimizin işleyişinde ve iyileştirilmesinde) veya çerez kullanımının gerekli olması halinde sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için işlenecektir.

İptal ve itiraz hakkında genel bilgi (vazgeçme):  İşlemin onay veya yasal izne dayanıp dayanmadığına bağlı olarak, herhangi bir zamanda onayınızı iptal etme veya verilerinizin çerez teknolojileriyle işlenmesine itiraz etme seçeneğiniz vardır ( toplu olarak “vazgeçme” olarak adlandırılır). İlk önce tarayıcınızdaki ayarları kullanarak, örneğin çerez kullanımını devre dışı bırakarak (çevrimiçi teklifimizin işlevselliğini sınırlandırabilir) itirazınızı beyan edebilirsiniz. Çerezlerin çevrimiçi pazarlama amacıyla kullanılmasına itiraz, özellikle izleme durumunda, http://optout.aboutads.info web sitesi aracılığıyla çeşitli hizmetler kullanılarak da yapılabilir.  ve  http://www.youronlinechoices.com/ adresi  açıklanmaktadır. Ek olarak, kullanılan servis sağlayıcılar ve kullanılan çerezler hakkındaki bilgiler bağlamında başka çelişki bildirimleri alabilirsiniz.

Çerez verilerinin izne dayalı olarak işlenmesi : Verileri çerez kullanımının bir parçası olarak işlemeden ya da işlemeden önce, kullanıcılardan istedikleri zaman iptal edilebilecek onaylarını isteriz. Onay verilmeden önce, çevrimiçi teklifimizin gerçekleştirilmesi için gerekli çerezler kullanılır. Kullanımları, çevrimiçi teklifimizin beklenen işlevselliğine olan ilgimizi ve kullanıcıların ilgisini temel almaktadır.

 • İşlenmiş veri türleri:  kullanım verileri (ör. Ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri), meta / iletişim verileri (örneğin cihaz bilgileri, IP adresleri).

 • Etkilenen kişiler:  kullanıcılar (ör. Web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmetlerin kullanıcıları).

 • Hukuki dayanak:  rıza (Madde 6 Para. 1 Madde 1 a) GDPR), meşru menfaatler (Madde 6 Para. 1 Madde 1 litre GDPR).

temas

Bizimle iletişime geçtiğinizde (örneğin, iletişim formu, e-posta, telefon veya sosyal medya aracılığıyla), sorgulayan kişilerin detayları, iletişim taleplerini ve talep edilen önlemleri cevaplamak için gerekli olduğu sürece işlenir.

Sözleşmeli veya sözleşme öncesi ilişkiler çerçevesinde iletişim taleplerinin cevaplandırılması, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya sözleşmeden doğan soruları cevaplamak (ve öncesi) ve dahası, talepleri cevaplandırma konusundaki meşru menfaatler temelinde gerçekleşir.

 • İşlenmiş veri türleri:  envanter verileri (örneğin, adlar, adresler), iletişim bilgileri (e-posta, telefon numaraları), içerik verileri (örneğin metin girişi, fotoğraflar, videolar).

 • Etkilenen kişiler:  iletişim ortağı.

 • İşlemin amaçları:  iletişim talepleri ve iletişim.

 • Yasal dayanak:  sözleşmenin yapılması ve sözleşme öncesi soruşturmalar (Madde 6 Para. 1 S. 1 lit. GDPR), meşru menfaatler (Madde 6 Para. 1 S. 1 lit. f. GDPR).

Çevrimiçi teklifin sağlanması ve web barındırma

Çevrimiçi teklifimizi güvenli ve verimli bir şekilde sağlayabilmek için, sunucularından (veya onlar tarafından yönetilen sunuculardan) çevrimiçi teklife erişilebilen bir veya daha fazla web barındırma sağlayıcısının hizmetlerini kullanırız. Bu amaçla, altyapı ve platform hizmetlerini, hesaplama kapasitesini, depolama alanını ve veritabanı hizmetlerini ve ayrıca güvenlik ve teknik bakım hizmetlerini kullanabiliriz.

Barındırma teklifi sağlama bağlamında işlenen veriler, kullanım ve iletişim bağlamında gerçekleşen çevrimiçi teklifimizin kullanıcıları ile ilgili tüm bilgileri içerebilir. Bu, düzenli olarak çevrimiçi tekliflerin içeriğini tarayıcılara ve çevrimiçi teklifimizde veya web sitelerinde yapılan tüm girişleri iletebilmek için gerekli olan IP adresini içerir.

Erişim verilerinin ve günlük dosyalarının toplanması : Biz kendimiz (ya da web barındırma hizmet sağlayıcımız), sunucuya her erişimde (sunucu günlük dosyaları olarak adlandırılır) veri toplamaktayız. Sunucu günlüğü dosyaları, erişilen web sitelerinin ve dosyaların adresini ve adını, erişim tarihini ve saatini, aktarılan veri hacimlerini, başarılı erişim bildirimini, tarayıcı türünü ve sürümünü, kullanıcının işletim sistemini, yönlendiren URL’yi (daha önce ziyaret edilen sayfa) ve bir kural olarak IP içerebilir Adresler ve talep eden sağlayıcı aittir.

Sunucu günlük dosyaları bir yandan güvenlik amaçlı olarak, örneğin sunucunun aşırı yüklenmesini önlemek için (özellikle de kötü niyetli saldırılar söz konusu olduğunda, DDoS saldırıları olarak adlandırılır) ve diğer yandan sunucuların kullanımını ve kararlılıklarını sağlamak için kullanılabilir.

 • İşlenmiş veri türleri:  içerik verileri (örneğin metin girişi, fotoğraflar, videolar), kullanım verileri (örneğin, ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim zamanları), meta / iletişim verileri (örneğin, cihaz bilgisi, IP adresleri).

 • Etkilenen kişiler:  kullanıcılar (ör. Web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmetlerin kullanıcıları).

 • Hukuki dayanak:  meşru menfaatler (Madde 6 Para. 1 S. 1 lit. GDPR).

Online pazarlama

Kullanıcıların potansiyel çıkarlarına ve etkinliklerinin ölçülmesine dayanarak, özellikle reklam alanının pazarlanmasını veya reklam ve diğer içeriğin (topluca “içerik” olarak adlandırılır) gösterilmesini içeren çevrimiçi pazarlama amacıyla kişisel verileri işleriz.

Bu amaçlar için, söz konusu kullanıcı profilleri bir dosyada (“çerez” olarak adlandırılır) oluşturulur veya saklanır veya benzer işlemler kullanılır, bununla ilgili söz konusu içeriğin kullanıcı ile ilgili sunumu ile ilgili bilgiler kaydedilir. Bu bilgiler, örneğin görüntülenen içeriği, ziyaret edilen web sitelerini, kullanılan çevrimiçi ağları, ayrıca iletişim ortaklarını ve kullanılan tarayıcı, kullanılan bilgisayar sistemi ve kullanım zamanları gibi teknik bilgileri içerebilir. Kullanıcılar konum verilerinin toplanmasına izin vermişse, bu da işlenebilir.

Kullanıcıların IP adresleri de kaydedilir. Bununla birlikte, kullanıcıları korumak için mevcut IP maskeleme prosedürlerini (yani IP adresini kısaltarak takma adlandırma) kullanıyoruz. Genel olarak, net bir kullanıcı verisi (e-posta adresleri veya adlar gibi) çevrimiçi pazarlama sürecinin bir parçası olarak kaydedilmez, takma adlar. Yani, çevrimiçi pazarlama sürecinin sağlayıcılarının yanı sıra, kullanıcının gerçek kimliğini bilmez, yalnızca profillerinde depolanan bilgileri bilir.

Profillerdeki bilgiler genellikle çerezlere veya benzer işlemlerle kaydedilir. Bu çerezler daha sonra aynı çevrimiçi pazarlama işlemini kullanan diğer web sitelerinde okunabilir, içerik görüntülemek amacıyla analiz edilip analiz edilebilir ve daha fazla veri ile desteklenir ve çevrimiçi pazarlama süreci sağlayıcısının sunucusunda depolanır.

İstisnai durumlarda, profillere net veriler atanabilir. Kullanıcılar, örneğin bir sosyal ağ üyesiyse, örneğin, çevrimiçi pazarlama sürecini kullandığımız ve ağ, yukarıda belirtilen bilgilerdeki kullanıcıların profillerini birbirine bağlar. Kullanıcıların, örneğin kaydı kabul ederek sağlayıcıları ile ek anlaşma yapabileceğini not etmenizi istiyoruz.

Genelde yalnızca reklamlarımızın başarısı hakkında özetlenmiş bilgilere ulaşabiliriz. Bununla birlikte, dönüşüm ölçümlerinin bir parçası olarak, çevrimiçi pazarlama işlemlerimizden hangisinin sözde bir dönüşümle sonuçlandığını, örneğin bizimle bir sözleşme imzaladığımızı kontrol edebiliriz. Dönüşüm ölçümü yalnızca pazarlama önlemlerimizin başarısını analiz etmek için kullanılır.

Aksi belirtilmedikçe, kullanılan çerezlerin iki yıl süreyle saklanacağını varsaymanızı rica ediyoruz.

Hukuki dayanağa ilişkin notlar:  Kullanıcılardan üçüncü taraf sağlayıcıların kullanımına rızalarını sorarsak, verilerin işlenmesinin yasal temeli rızadır. Aksi takdirde, kullanıcıların verileri meşru çıkarlarımıza dayanarak işlenir (örn. Verimli, ekonomik ve alıcı dostu hizmetlere ilgi). Bu bağlamda, bu veri koruma bildiriminde çerezlerin kullanımı hakkındaki bilgilere dikkatinizi çekmek isteriz.

 • İşlenmiş veri türleri:  kullanım verileri (ör. Ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri), meta / iletişim verileri (örneğin cihaz bilgileri, IP adresleri).

 • Etkilenen kişiler:  kullanıcılar (örneğin web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmetlerin kullanıcıları), ilgili taraflar.

 • İşlemin amaçları:  izleme (örneğin ilgi / davranış profili oluşturma, çerezlerin kullanımı), yeniden pazarlama, ziyaretçi eylem değerlendirmesi, ilgi temelli ve davranışsal pazarlama, profil oluşturma (kullanıcı profillerinin oluşturulması), dönüşüm ölçümü (pazarlama önlemlerinin etkinliğinin ölçülmesi), aralık ölçümü (örneğin, erişim istatistikleri, yinelenen etkinliklerin tanınması) ziyaretçi).

 • Güvenlik önlemleri:  IP maskeleme (IP adresinin takma adı verilmesi).

 • Hukuki dayanak:  rıza (Madde 6 Para. 1 Madde 1 a) GDPR), meşru menfaatler (Madde 6 Para. 1 Madde 1 litre GDPR).

 • Muhalefet seçeneği (vazgeçme):  İlgili tedarikçinin veri koruma bilgilerine ve sağlayıcılara verilen itiraz seçeneklerine (“vazgeçme” denir ) atıfta bulunuruz. Açık bir devre dışı bırakma seçeneği belirtilmediği sürece, tarayıcınızın ayarlarında çerezleri devre dışı bırakma olasılığı vardır. Ancak bu, çevrimiçi teklifimizin işlevlerini kısıtlayabilir. Bu nedenle, her alan için özet olarak sunulan aşağıdaki kapsam dışı bırakma seçeneklerini de öneririz: a) Avrupa:  https://www.youronlinechoices.eu . b) Kanada:  https://www.youradchoices.ca/choices . c) ABD:  https://www.aboutads.info/choices . d) Bölgeler Arası: http://optout.aboutads.info.

Kullanılan servisler ve servis sağlayıcılar:

 • Google Etiket Yöneticisi:  Google Etiket Yöneticisi, web sitesi etiketlerini bir arayüz aracılığıyla yönetebildiğimiz bir çözümdür (ve böylece Google Analytics ve diğer Google pazarlama hizmetlerini çevrimiçi teklifimize entegre edebilir). Etiket Yöneticisi’nin (etiketleri uygulayan) kendisi, kullanıcıların hiçbir kişisel verisini işlemez. Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak, Google hizmetleri ile ilgili aşağıdaki bilgilere atıfta bulunulur. Hizmet sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Sokağı, Dublin 4, İrlanda, ana şirket: Google LLC, 1600 Anfitiyatro Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; Web sitesi:  https://marketingplatform.google.com ; Veri koruma bildirimi:  https://policies.google.com/privacy; Gizlilik Kalkanı (ABD’deki verileri işlerken veri koruma düzeyini garanti eder):  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

 • Google Analytics:  çevrimiçi pazarlama ve web analizi; Hizmet sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Sokağı, Dublin 4, İrlanda, ana şirket: Google LLC, 1600 Anfitiyatro Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; Web sitesi:  https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/ ; Veri koruma bildirimi:  https://policies.google.com/privacy ; Gizlilik Kalkanı (ABD’deki verileri işlerken veri koruma seviyesini garanti eder):  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ; Muhalefet seçeneği (vazgeçme): vazgeçme eklentisi:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de , reklamların görüntülenmesi için ayarlar: https://adssettings.google.com/authenticated .

 • Google Reklamları ve dönüşüm ölçümü:  Reklamları Google reklam ağına (örneğin, arama sonuçlarına, videolara, web sitelerine vb.) Reklam vermek, ilgilendikleri şüphesi olan kullanıcılara gösterilmesini sağlamak için kullanıyoruz. reklamlarda. Ayrıca, reklamların dönüşümünü de ölçüyoruz. Ancak, yalnızca reklamımızı tıklayan ve “dönüşüm izleme etiketi” olarak adlandırılan bir sayfaya yönlendirilen adsız toplam kullanıcı sayısını öğreniriz. Ancak, kullanıcıları tanımlamak için kullanılabilecek hiçbir bilgi almıyoruz. Hizmet sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Sokağı, Dublin 4, İrlanda, ana şirket: Google LLC, 1600 Anfitiyatro Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; web sitesi: https://marketingplatform.google.com ; Veri koruma bildirimi:  https://policies.google.com/privacy ; Gizlilik Kalkanı (ABD’deki verileri işlerken veri koruma düzeyini garanti eder):  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

 • Google Reklam Yöneticisi: Reklamları Google reklam ağına (örneğin, arama sonuçlarına, videolara, web sitelerine, vb.) Yerleştirmek için “Google Pazarlama Platformu” nu (ve “Google Reklam Yöneticisi” gibi hizmetleri) kullanırız. Google Pazarlama Platformu, reklamların, kullanıcıların varsayılan ilgi alanlarına göre gerçek zamanlı olarak görüntülenmesiyle karakterize edilir. Bu, yalnızca potansiyel olarak ilgi alanlarına uygun reklamları olan kullanıcıları sunmak için çevrimiçi teklifimiz için ve içinde reklamları daha hedefli bir şekilde göstermemizi sağlar. Örneğin, bir kullanıcı diğer çevrimiçi tekliflerle ilgilendiği ürünler için reklamlar gösteriyorsa, buna “yeniden pazarlama” denir. Hizmet sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Sokağı, Dublin 4, İrlanda, ana şirket: Google LLC, 1600 Anfitiyatro Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; https://marketingplatform.google.com ; Veri koruma bildirimi:  https://policies.google.com/privacy ; Gizlilik Kalkanı (ABD’deki verileri işlerken veri koruma düzeyini garanti eder):  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

 • Kişiselleştirilmiş reklamlarla Google Adsense:  Çevrimiçi tekliflerimizde hangi reklamların gösterildiğinin yardımı ile Google Adsense hizmetini kişiselleştirilmiş reklamlarla kullanıyoruz ve gösterimleri veya diğer kullanımları için ücret alıyoruz. ; Hizmet sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Sokağı, Dublin 4, İrlanda, ana şirket: Google LLC, 1600 Anfitiyatro Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; Web sitesi:  https://marketingplatform.google.com ; Veri koruma bildirimi:  https://policies.google.com/privacy ; Gizlilik Kalkanı (ABD’deki verileri işlerken veri koruma düzeyini garanti eder):  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

 • Kişiselleştirilmemiş reklamlarla  Google Adsense : Kişiselleştirilmiş reklamlarla Google Adsense hizmetini kullanıyoruz, çevrimiçi reklamlarımızda hangi reklamların gösterildiğini ve eklenmesi veya başka kullanımları için bir ücret alıyoruz. ; Hizmet sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Sokağı, Dublin 4, İrlanda, ana şirket: Google LLC, 1600 Anfitiyatro Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; Web sitesi:  https://marketingplatform.google.com ; Veri koruma bildirimi:  https://policies.google.com/privacy ; Gizlilik Kalkanı (ABD’deki verileri işlerken veri koruma düzeyini garanti eder):  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

Sosyal ağlarda varlığı

Orada aktif olan kullanıcılarla iletişim kurmak veya bizim hakkımızda bilgi vermek için sosyal ağlarda çevrimiçi sunumları sürdürüyoruz.

Avrupa Birliği dışındaki kullanıcılardan elde edilen verilerin işlenebileceğini belirtmek isteriz. Bu, kullanıcı için risk oluşturabilir, çünkü örneğin kullanıcıların haklarını zorlaştırmak zorlaşabilir. Gizlilik Kalkanı kapsamında onaylanan veya güvenli bir veri koruma düzeyi ile karşılaştırılabilir garantiler sunan ABD sağlayıcılarına gelince, AB veri koruma standartlarına uymaya kararlı olduklarını belirtmek isteriz.

Ayrıca, sosyal ağlardaki kullanıcıların verileri genellikle pazar araştırması ve reklam amacıyla işlenir. Örneğin, kullanıcı davranışları ve kullanıcıların sonuçta ortaya çıkan çıkarları temel alınarak kullanıcı profilleri oluşturulabilir. Kullanım profilleri, örneğin, muhtemelen kullanıcıların çıkarlarına uygun olan ağların içine ve dışına reklam yerleştirmek için kullanılabilir. Bu amaçla, çerezler genellikle kullanıcıların kullanım davranışlarının ve ilgi alanlarının depolandığı bilgisayarlarda saklanır. Ayrıca, kullanıcılar tarafından kullanılan cihazlardan bağımsız olarak veriler kullanım profillerinde saklanabilir (özellikle kullanıcılar ilgili platformların üyeleriyse ve bunlara giriş yapmışlarsa).

İlgili işleme formlarının ve itiraz olanaklarının (vazgeçme) ayrıntılı bir açıklaması için, veri koruma beyannamelerine ve ilgili ağların operatörlerinden gelen bilgilere atıfta bulunuruz.

Bilgi talepleri ve veri konu haklarının savunulması durumunda, bunların sağlayıcılar tarafından en etkili şekilde iddia edilebileceğini belirtmek isteriz. Yalnızca sağlayıcılar kullanıcı verilerine erişebilir ve uygun önlemleri alabilir ve doğrudan bilgi verebilir. Hala yardıma ihtiyacınız varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • İşlenmiş veri türleri:  envanter verileri (örneğin isimler, adresler), iletişim bilgileri (örneğin, e-posta, telefon numaraları), içerik verileri (örneğin metin girişi, fotoğraflar, videolar), kullanım verileri (örneğin, ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri), meta / iletişim verileri (ör. Cihaz bilgisi, IP adresleri).

 • Etkilenen kişiler:  kullanıcılar (ör. Web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmetlerin kullanıcıları).

 • İşleme amaçları:  iletişim soruları ve iletişim, takip etme (örneğin ilgi / davranışla ilgili profil oluşturma, çerezlerin kullanımı), yeniden pazarlama, aralık ölçümü (örneğin erişim istatistikleri, geri dönen ziyaretçilerin tanınması).

 • Hukuki dayanak:  meşru menfaatler (Madde 6 Para. 1 S. 1 lit. GDPR).

Kullanılan servisler ve servis sağlayıcılar:

Verilerin silinmesi

Bizim tarafımızdan işlenen veriler, işleme izinleri iptal edilir edilmez veya başka izinler uygulanmaz geçerli olmaz yasal düzenlemelere uygun olarak silinir (örneğin, bu verilerin işlenmesinin amacı başvuruyu bırakmışsa veya amaç için gerekli değilse).

Diğer ve yasal olarak izin verilen amaçlar için gerekli olduğu için veriler silinmezse, işlenmesi bu amaçlarla sınırlıdır. Bu, verilerin engellendiği ve başka amaçlar için işlenmediği anlamına gelir. Bu, örneğin ticari veya vergi nedenleriyle tutulması gereken veya yasal talepleri iddia etmek, uygulamak veya savunmak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak için depolanması gereken veriler için geçerlidir.

Kişisel verilerin silinmesi ile ilgili daha fazla bilgi, bu veri koruma bildirimindeki bireysel veri koruma bilgileri bağlamında da verilebilir.

Veri koruma bildiriminin değiştirilmesi ve güncellenmesi

Veri koruma bildirimimizin içeriği hakkında kendinizi düzenli olarak bilgilendirmenizi rica ederiz. Bizim tarafımızdan yapılan veri işlemlerinde yapılan değişiklikler bunu gerekli kıldığı anda veri koruma beyanını uyarlayacağız. Değişikliklerinizin bir sonucu olarak sizin tarafınızdan işbirliği (örneğin, rıza) veya diğer bireysel bildirimler gerekli olduğunda sizi bilgilendireceğiz.

Bu veri koruma beyanında yer alan şirketlerin ve kuruluşların adreslerini ve iletişim bilgilerini sağlarsak, adreslerin zaman içinde değişebileceğini ve bizimle iletişime geçmeden önce bilgileri kontrol etmenizi isteyebileceğinizi lütfen unutmayın.

Veri konularının hakları

İlgili kişi olarak, GDPR kapsamında, özellikle 15-18 ve 21 GDPR Maddeleri’nden kaynaklanan çeşitli haklara sahipsiniz:

 • İtiraz hakkı: Özel durumunuzdan doğacak sebeplerden, herhangi bir zamanda, kişisel verilerinizin işlenmesine karşı, Madde 6 Paragraf 1. e veya f GDPR itirazda bulunur; bu aynı zamanda bu hükümlere dayanan profilleme için de geçerlidir. Sizinle ilgili kişisel veriler doğrudan pazarlama amacıyla işlenirse, kişisel verilerinizin bu tür reklamların amaçları doğrultusunda işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkınız vardır; bu aynı zamanda doğrudan reklamcılıkla bağlantılı olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir.
 •  Rızayı çekme hakkı : İstediğiniz zaman rızayı çekme hakkınız vardır.
 • Bilgi  alma hakkı : Söz konusu verilerin işlenip işlenmediğine dair onay talep etme ve bu veriler hakkında bilgi ve yasal gerekliliklere uygun olarak daha fazla bilgi ve verilerin bir kopyasını talep etme hakkınız vardır.
 • Düzeltme hakkı:  Yasal gerekliliklere uygun olarak, hakkınızdaki verilerin tamamlanmasını veya hakkınızdaki yanlış verilerin düzeltilmesini isteme hakkınız vardır.
 • İşlem silme ve kısıtlama hakkı:  Yasal gerekliliklere uygun olarak, sizinle ilgili verilerin derhal silinmesini talep etme veya alternatif olarak verilerin işlenmesinin yasal gerekliliklere uygun olarak sınırlandırılmasını talep etme hakkınız vardır.
 • Veri taşınabilirliği  hakkı : Sizinle ilgili olarak bize sağladığınız verileri yasal gerekliliklere uygun olarak yapılandırılmış, ortak ve makineyle okunabilir bir biçimde alma ya da sorumlu bir kişiye iletilmesini isteme hakkınız vardır.
 • Denetim otoritesine şikayet:  Ayrıca, kişisel verilerinizin işlendiğine inanıyorsanız, yasal gerekliliklere uygun olarak, özellikle alışkanlığınızdaki üye ülkede, işyerinizde ya da iddia edilen ihlalin bulunduğu yerde bir denetleyici otoriteye hakkınız vardır. GSYİH’yi ihlal ediyor.

tanımları

Bu bölüm size bu veri koruma bildiriminde kullanılan terimlere genel bir bakış sunmaktadır. Terimlerin çoğu yasalardan alınmış ve esas olarak Madde 4 GDPR’de tanımlanmıştır. Yasal tanımlar bağlayıcıdır. Aşağıdaki açıklamalar, diğer taraftan, öncelikle anlamak içindir. Terimler alfabetik olarak sıralanır.

 • Kampanya değerlendirmesini ziyaret edin:  “Kampanya değerlendirmesini ziyaret edin” (“Dönüşüm İzleme”), pazarlama önlemlerinin etkinliğinin belirlenebileceği bir prosedürü açıklar. Bu amaçla, bir çerez genellikle kullanıcıların pazarlama önlemlerinin alındığı web sitelerinde bulunan cihazlarında depolanır ve ardından hedef web sitesinde tekrar çağrılır. Örneğin, başka web sitelerine verdiğimiz reklamların başarılı olup olmadığını anlamak için bunu kullanabiliriz).
 • IP maskeleme:  “IP maskeleme”, son adresin, yani bir IP adresinin son iki basamağının silindiği ve böylece IP adresinin bir kişiyi benzersiz şekilde tanımlayamayacağı bir yöntemdir. IP maskeleme bu nedenle, özellikle çevrimiçi pazarlamada takma işlem yöntemlerinden biridir.
 • İlgi alanına dayalı ve davranışla ilgili pazarlama:  Kullanıcıların reklamlara ve diğer içeriğe olan potansiyel ilgileri mümkün olduğu kadar önceden belirlenmişse, ilgi alanına dayalı ve / veya davranışla ilgili pazarlamayı konuşur. Bu, önceden adlandırılan davranışlarıyla ilgili (örneğin, belirli web sitelerini ziyaret etmek ve web sitelerini ziyaret etmek, davranışları satın almak veya diğer kullanıcılarla etkileşimde bulunmak) ilgili bir profile dayanarak yapılır. Çerezler genellikle bu amaçlar için kullanılır.
 • Dönüşüm ölçümü:  Dönüşüm ölçümü, pazarlama önlemlerinin etkinliğinin belirlenebileceği bir prosedürdür. Bu amaçla, bir çerez genellikle kullanıcıların pazarlama önlemlerinin alındığı web sitelerinde bulunan cihazlarında depolanır ve ardından hedef web sitesinde tekrar çağrılır. Örneğin, başka web sitelerine yerleştirdiğimiz reklamların başarılı olup olmadığını anlamak için bunu kullanabiliriz.
 • Kişisel veriler:  “Kişisel veriler”, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiyle ilgili tüm bilgilerdir (bundan sonra “veri konusu”); Tanımlanabilir bir kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir ad, bir kimlik numarası, konum verisi, bir çevrimiçi tanımlayıcı (örneğin çerez) veya bir veya daha fazla özel özellik gibi bir tanımlayıcı atayarak, tanımlanabilen gerçek bir kişidir, Bu doğal kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğini ifade etmek.
 • Profil oluşturma:  “Profil oluşturma”, bu kişisel verinin, gerçek bir kişiyle ilgili belirli kişisel yönleri tanımlamak için kullanılması gerçeğinden oluşan herhangi bir otomatik işlem türüdür (profil türüne bağlı olarak, bu, Yaşları, cinsiyetleri, konum verilerini ve hareket verilerini, web siteleriyle içerikleri ve içerikleri, alışveriş davranışları, diğer insanlarla sosyal etkileşimleri) veya bunları tahmin etmelerini (örneğin, belirli içeriğe veya ürünlere ilgi duyması, bir web sitesinde davranışını tıklaması veya analiz etmesi) yapın. nerede) Çerezler ve web işaretçileri çoğu zaman profil oluşturma amacıyla kullanılır.
 • Erişim  ölçümü : Erişim ölçümü (web analitiği olarak da bilinir), ziyaretçilerin bir çevrimiçi teklife akışını değerlendirmek için kullanılır ve ziyaretçilerin web sitelerinin içeriği gibi belirli bilgilerdeki davranışlarını veya ilgi alanlarını içerebilir. Örneğin, erişim analizi sayesinde, web sitesi sahipleri, ziyaretçilerin web sitelerini ne zaman ziyaret ettiklerini ve hangi içerikle ilgilendiklerini anlayabilir. Bu, örneğin, web sitesinin içeriğini ziyaretçilerinin ihtiyaçlarına daha iyi uyarlamalarını sağlar. Menzil analizi amacıyla, sahte çerezler ve web işaretçileri genellikle geri dönen ziyaretçilerin tanınmasında ve böylece bir çevrimiçi teklifin kullanımının daha kesin analizlerinin elde edilmesinde kullanılır.
 • Yeniden pazarlama:  Örneğin, reklamcılık amacıyla, kullanıcının bu ürünlerin diğer web sitelerinde, örneğin reklamlarda hatırlatması amacıyla, bir kullanıcının bir web sitesinde ilgisini çektiği belirtildiğinde, “yeniden pazarlama” veya “yeniden hedefleme” den söz edilir.
 • İzleme:  Kullanıcıların davranışı çeşitli çevrimiçi teklifler arasında izlenebildiği zaman “izleme” den söz edilir. Kural olarak, davranış ve ilgi alanı bilgileri, kullanılan çevrimiçi tekliflerle (profilleme adı verilen) ilgili çerezlerde veya izleme teknolojileri sağlayıcılarının sunucularında saklanır. Bu bilgiler daha sonra, örneğin, kullanıcılara ilgi alanlarına uygun olabilecek reklamları göstermek için kullanılabilir.
 • Sorumlu:  “Sorumlu”, kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarına ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişi, otorite, kurum veya başka bir organdır.
 • İşlem:  “İşlem”, otomatik işlemlerle veya kişisel verilerle bağlantılı herhangi bir işlem dizisinin yardımı ile veya olmadan gerçekleştirilen işlemlerdir. Bu terim çok uzağa gider ve toplanması, değerlendirilmesi, saklanması, iletilmesi veya silinmesi gibi pratik olarak her veri işlenmesini kapsar.

Comentarios cerrados.